Iseseisvus. Enesekindlus. Austus.

Lapsekeskse hariduse edendamine Keilas ja selle lähiümbruses

Kodanikualgatusel loodud MTÜ, mille eesmärgiks on Montessori hariduse leviku edendamine ning võimaluste loomine selleks, et kogukonna lapsed saaksid õppida autentse Montessori pedagoogika järgi. 

Liitu meie MTÜ-ga

 

Meiega on oodatud liituma kõik Montessori pedagoogika entusiastid. 

Meie lugu

Keila Montessori MTÜ sai alguse kui kamp emasid panid pead kokku, et kodukandis veelgi enam Montessori pedagoogika huvilisi ühendada. Näeme, et Keila ja selle lähiümbruse vanematel on olemas nii huvi kui ka tahe oma lapsi Montessori pedagoogika vaimus harida.

Seetõttu tegeleme aktiivselt sellega, et Keilas ja selle lähiümbruses oleks lastel võimalus õppida autentse Montessori meetodi järgi nii lasteaias kui ka koolis. 

Miks montessori meetod?

Lapsekeskne ja terviklik lähenemine

Montessori meetod julgustab last iseseisvalt ning omas tempos õppima. Andes lastele võimaluse luua seoseid, küsida küsimusi ja uurida süvitsi saavad neist enesekindlad, iseseisvad, rõõmsad ja ennastjuhtivad õppijad.

Montessori õpetab lastele tänapäeval edukaks hakkamasaamiseks olulisi oskusi:

Rohkem kui lihtsalt pedagoogika

Kui tunned, et Montessori meetod on miski, mis sind kõnetab, siis liitu meiega!